Hotărâri adoptate în ședința 5 din 19 Aprilie 2012