Hotărâri adoptate în ședința din 20 Februarie 2013