Hotărâri adoptate în ședința din 30 Octombrie 2013