Hotărâri adoptate în ședința din 11 Martie 2014

hotarare33privindaprobarearaportuluideevaluareabunurilordindomeniulprivatalorasuluiamara
hotarare34privindcompletareainventaruluibunurilorapartinanddomeniuluipublicalorasuluiamara
hotarare35privindaprobarearegulamentuluipentruinchiriereasuprafetelordepasuneapoartinanddomeniuluipr
hotarare36privindinchiriereasuprafetelordepasuneapartinanddomeniuluiprivatalorasuluiamarapeanul2014
hotarare37privindpreluareaconcesiuniipentrusuprafatade44m.p.terenintravilanapartinanddomeniuluiprivatalorasuluiamaraaferentunuigarajsituatinzonablocurinoi
hotarare38privindconcesionareaprinlicitatiepublicaasuprafeteide300m.p.terenintravilanapartinanddomeniuluiprivatalorasuluiamarasituatpestr.prelungireabailornr.1
hotarare39privindconcesionareaprinlicitatiepublicaasuprafeteide186m.p.terenintravilanapartinanddomeniuluiprivatalorasuluiamarasituatpestr.motalveitarla66parcela28
hotarare40privindmodificareahcl156din2013privindimpozitelesitaxelelocalepeanul2014
hotarare23privindalegereapresedinteluidesedinta
hotarare24privindincetareamandatuluideconsilierlocalaldomnuluitoadervasile
hotarare25privindscutireaimpozituluipecladiripentrufundatianewlife
hotarare26privindrectificareabugetuluilocalpeanul2014
hotarare27privindaprobareabugetuluideveniturisicheltuielialscamarabussinesgroups.r.l
hotarare28privindmajorareacapitaluluisocialalscamarabussinesgroups.r.l
hotarare29privindmodificareastatuluidefunctiiprintransformareauneifunctiipublicevacantesiauneifuncti
hotarare30privindaprobareastudiuluidetemapentruinvestitiacentrulsocialsfantafilofteia
hotarare31privindaprobareastudiuluidetemapentruinvestitiareabilitareazona4complexbalnearamaraplajazo
hotarare32privindaprobarearaportuluideevaluareabunurilordindomeniulpublicalorasuluiamara

By | 2017-01-27T17:43:09+00:00 martie 11th, 2014|Hotărări|
Continut | Meniu | Butoane acces