Hotărâri adoptate în ședința 1 din 8 Ianuarie 2016