Anunț licitație privind constituirea dreptului de superficie a suprafeței de 300 mp