hotarare127privinddesemnareareprezentantilorconsiliuluilocalincomisiilepentruorganizareaconcursurilo