Ședința din 31 Octombrie 2016

hotarare129privindaprobareautilizariisumeireprezentandeconomiefatadevaloareasprijinuluifinanciaraloc
hotarare130privindaprobareadocumentatietehnico
hotarare131privindaprobareaplanuluideocupareafunctiilorpublicepeanul2017
hotarare132privindaprobareacontuluideexecutiepetrimestruliiianul2016
hotarare133privindmodificareasicompletareainventaruluibunurilorapartinanddomeniuluipublicalorasuluia
hotarare134privindaprobarearegulamentuluistandardelordecontrolinternmanagerialalprimarieiorasuluiama
hotarare135privindinregistrareaorasuluiamarainsistemulnationalelectronicdeplataonlineataxelorsiimpoz
hotarare136privindinchiriereasuprafeteide800mpterenintravilansituatalaadresamotalveinr6bdomnuluiiond
hotarare137privindaprobareaachizitionariideserviciijuridiceindosarul41553122015
hotarare138privindinchiriereasuprafeteide800mpterenintravilansituatalaadresabaraganului310catrematac
hotarare139privindinchiriereasuprafeteide800mpterenintravilansituatalaadresaaurelpana188catretutuign
hotarare140privindinchiriereaprinlicitatiepublicaaapartamentuluisituatinamarastrlaculuiblj2scaap20et
hotarare141privindinchiriereaprinlicitatiepublicaauniuispatiusituatinincintadispensaruluiamaralaetaj
hotarare142privindaprobareaextinderiiobiectuluideactivitatealscamarabusinessgrupsrl
hotarare143privindinchiriereaprinlicitatiepublicaauneisuprafetede30mpterenintravilanapartinanddomeni
hotarare144privindrectificareabugetuluilocalsialisteideinvestitii

By | 2017-01-27T10:01:10+00:00 octombrie 31st, 2016|Hotărări|