Ședința 23 din 19 Decembrie 2016

hotarare159privindmodificareasediuluisocialalscamarabusinessgrupsrl
hotarare160privindachizitionareadeserviciijuridicedereprezentareindosarul1963-98-2016
hotarare161privindprivindmodificareasicompletareahotarariinr1532013
hotarare162privindrectificareabugetuluilocalsialisteideinvestitiipeanul2016
hotarare163privindprivinddelegareaunuiconsilierpentruindeplinireaatributiilorviceprimarului

By | 2017-01-27T09:45:56+00:00 decembrie 19th, 2016|Hotărări|