Dispoziție convocare ședință extraordinară, 27 aprilie 2017