Anunț organizare concurs promovare grad profesional