Anunț licitație închiriere 6 m.p. pentru amplasarea unui panou publicitar