Dispoziție convocare ședință ordinară în data de 31 august 2017