Anunț licitație 6m.p în vederea amplasării de panouri publicitare