Raport final concurs Inspector Relații cu Publicul, debutant 23, 26.10.2017