Proces verbal şedinţa extraordinară din 16 octombrie 2017