Proces verbal şedinţa extraordinară din 17 iulie 2017