Proces verbal şedinţa de îndată din 21 decembrie 2017