Proces verbal şedinţa de îndată din 29 noiembrie 2017