Proces verbal şedinţa de îndată din 9 ianuarie 2018