Proces verbal şedinţa ordinară din 16 noiembrie 2017