Dispoziție de convocare ședință din data de 27.09.2018