Lista certificatelor de urbanism emise și prelungite, august 2018