Lista certificatelor de urbanism emise și prelungite, septembrie 2018