Dispoziție convocare ședință de îndată, 24 octombrie 2018