Dispoziție convocare ședință ordinară, 31 octombrie 2018