Dispoziție convocare ședință ordinară din 20.12.2018