Dispoziție de convocare ședință de îndată din 09.01.2019