Dispoziție de convocare ședință de îndată din 14.12.2018