Comunicare acceptare ofertă, NICA PARACHIVA UNGUREANU