Lista certificatelor de urbanism și a autorizatiilor de construire, lunile 06-12, an 2018