Comunicare acceptare ofertă de vânzare nr.10, Lupan Marius