Anunț transparență decizională, capacitate administrativă