Dispoziție convocare ședință ordinară din 28.02.2019