Rezultatul probei scrise la concursul de polițist local, cl. III, grad asistent