Anunț prealabil privind afișarea pentru sectoarele cadastrale 7 și 9