Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare, VÎLCU MARCEL, dosar nr.63 din 28.05.2019