Dispoziție convocare ședință de îndată din 10.05.2019