Dispoziție convocare ședință ordinară din 30.05.2019