Ofertă vânzare teren, BODEANU CONSTANTIN, dosar nr.84 din 31.07.2019