Dispoziție convocare ședință extraordinară din 09.07.2019