Dispoziție convocare ședință extraordinară din 15.07.2019