Dispoziție convocare ședință extraordinară din 23.07.2019