Dispoziție convocare ședință ordinară din 30.07.2019