Ofertă vânzare teren, ENE ANICA, dosar nr.90 din 27.08.2019