Proces verbal al ședinței extraordinare din 07.08.2019