Dispoziție convocare ședință extraordinară din 07.08.2019