Dispoziție de convocare ședință ordinară din 29.08.2019