Ofertă vânzare teren, GANŢĂ PETRE, dosar nr.94 din 17.09.2019