* Situația cuprinde plăți către furnizori de bunuri și servicii înregistrate până la 9 oct 2017

Conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu anul 2017, toate autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, o listă a tuturor funcțiilor din instituție ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Hotarâre Salarizare
TABEL CU SALARIILE ANGAJATILOR PRIMARIEI AMARA
SITUATIA SALARIILOR CLUB SPORTIV